Kundcase

Praktisk dataanvändning hos Helsingborgshem

Bostadsbolaget Helsingborgshem tar krafttag mot dålig sortering och skenande avfallskostnader.

Stor förbättringspotential

Bostadsbolaget Helsingborgshem tar krafttag mot dålig sortering och skenande avfallskostnader. I en tid där bostadsbolagen vänder på slantarna, för att kunna hålla nere hyrorna, har avfallskostnaderna seglat upp som en viktig kostnadspost att adressera.

Helsingborgshems siffror rimmar väl med vad Bintel upplever runt om i landet:

Årlig avfallskostnad 27 MSEK
Varav restavfallskostnad 15 SEK
Sorteringsgrad 47% (Andel sorterat avfall)

Här, liksom i övriga Sverige, finns det många slantar att spara, om man aktivt arbetar med sin avfallshantering. Inge Gustavsson, Bostadschef på Helsingborgshem, formulerar utgångsläget såhär: 

”– Vi ser bland annat att mängden restavfall sticker ut. Våra hyresgäster sorterar omkring 47 procent, medan resten hamnar i restavfallet. Utifrån rekommendationer från branschorganisationen Avfall Sverige ser vi att minst 64 procent skulle kunna sorteras. Här finns alltså en stor förbättringspotential.”

Satsning på digitalisering

Under 2023 har Helsingborgshem gjort en digitaliseringssatsning, där datainsamling från miljöhus kopplade till flerfamiljsboenden utförs. Datadrivna insikter skall sedan, stegvis, resultera i en effektivare och miljövänligare avfallshantering.

I det första steget i Bintels process, har abonnemang justerats in mot de faktiska behoven. Vid baslinjemätningen var det ganska tydligt vad som inte fungerade i miljörummen – en insikt som är omöjlig att göra utan relevant data. Inge Gustavsson igen:

– Den första mätningen gav oss en utgångspunkt och visade att kärlen för plast och papp generellt sett var underdimensionerade. Informationen hjälper oss att anpassa storleken på avfallskärlen och schemat för tömning. Nu har vi ett abonnemang som bättre matchar hur våra hyresgäster sorterar sitt avfall. Dessutom får vi värdefulla insikter om vad som fungerar i miljörummen.

Effekterna vi mäter hos Helsingborgshem, vid injustering av abonnemangen, är typiska för detta första steg:

11% bättre sorteringsgrad
16% mindre restavfall

Nu är Helsingborgshem rustade för att kunna hantera bättre sortering, och kan därmed gå in i nästa fas: Beteendeförändring. Helsingborgshems team kommer göra olika försök i de 10 rummen. Genom att samla in data före och efter deras insatser, kommer insatsernas effekt att kunna tydliggöras. Man skapar en lärande organisation, som kan skala upp lyckade försök och avsluta mindre lyckade.

Projektet är ett samarbete mellan Helsingborgshem, renhållningsbolaget NSR och Bintel.

Följ detta ambitiösa gäng, här kommer det byggas ny branschkunskap!

Bintel Insights™ är centrum för digital insiktsdriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)