Level

sensor
Ett automatiskt och enkelt sätt att nå miljömässiga och finansiella mål.

Fördelar med Level

Automatisk sensor som gör att tömning av kärl alltid kan ske precis i tid för optimalt utnyttjande av resurser.

Applikationer

Bintels lösning fungerar i ett stort antal applikationer, i majoriteteten av dem kan du använda Bintel Level.

Specifikationer

  LoRaWan NBIoT
Dimensions: 165 x 60 x 13.5 mm 165 x 60 x 13.5 mm
Classification: IP68 IP68
Operating temperature: -20 to +60 °C -20 to +60 °C
Range*: Up to 10km 40km
Power supply: Built-in 3.0V (Li-MnO2) Built-in 3.0V (Li-MnO2)
Compliance: CE  CE (in process)

Bintel Insights™ är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet.