Blogg

“80% av våra miljörum har fel kostnad” – gammalt djungelordspråk.

Feldimensionerade miljörum är gift för såväl miljömål som besparingsprojekt hos våra bostadsbolag. Skeva abonnemang skapar onödigt restavfall och driver onödiga kostnader. Detta är fakta.

En god branschkollega till oss på Bintel, låt oss kalla honom Guran, sa en gång:

“80% av våra miljörum har fel kostnad”

Feldimensionerade miljörum är gift för såväl miljömål som besparingsprojekt hos våra bostadsbolag. Skeva abonnemang skapar onödigt restavfall och driver onödiga kostnader. Detta är fakta.

Vi på Bintel siktar på att ha kopplat upp 1001 miljörum under 2023, och vill härmed passa på att utvärdera korrektheten i vår kollegas uttalande.

Vad är sant, vad är falskt, och vad är ett lite för gammalt djungelordspråk? Vad menar vi med att ett miljörum är feldimensionerat? Det kan vara lite olika saker, så låt oss reda ut begreppen.

Överkapacitet

Ofta ser vi en överkapacitet för vissa fraktioner, t.ex. att man har en schemalagd tömning av avfallsbehållare som sker vid för låga nivåer. Om man hade insikt i vilka nivåer som avfallet tömdes på, så skulle man alltså ha kunna göra detta mer sällan eller reducera abonnemanget till färre behållare. Detta ger då en omedelbar ekonomisk besparing, och eventuellt besparingar gällande transport om tömningsintervall kan förlängas.

Underkapacitet

Med underkapacitet menar vi avfallshantering, där behållarna blir fulla innan tömningstillfället. Detta är högst besvärande, då det ofta leder till nedskräpning och dålig sortering som följd. Att spara in pengar på kärl för förpackningar, ser vi ofta resultera i ökad mängd restavfall. En suboptimering för miljön och bokslutet.

Vidare kan sådan dimensionering resultera i en dålig sorteringskultur, då det för de boende inte känns meningsfullt att sortera ut vissa fraktioner. “Det är ju ändå alltid fullt.”
Därför kan det vara lurigt att identifiera dessa problem ibland, iaf utan data. Om man åtgärdar denna brist, belönas man ofta mer minskade kostnader för restavfall och minskad miljöbelastning.

Sorteringsyta

Ofta ser vi att miljörum är små till ytan. För att då undvika att hamna i situationer med underkapacitet, så krävs att avfallet hämtas väldigt ofta. Man tvingar alltså in onödig tung trafik i boendemiljön, samt att man ofta taxeras upp av renhållningsbolagen för högfrekvent insamling.

För att undvika detta krävs att man vid ritbordet har en förståelse för avfallshantering, så att miljörummen får den yta som behövs. Andra reaktiva lösningar blir annars att flytta ut vissa fraktioner utanför miljörummen, i kärlskåp eller underjordsbehållare. Nödlösningar som gör hanteringen av avfall svårare för de boende – en väg man inte vill vandra.

Sorteringsnivå

Vidare kan man diskutera om ett hämtställe skall vara dimensionerat efter sorteringsgraden man har idag, eller efter en önskad sorteringsgrad. Många miljörum är utrustade med kärl för att motsvara en ganska sorglig sortering, men det matchar det aktuella läget. Är detta rätt eller fel?

Så hade Guran rätt?

Om vi antar att ett miljörum skall ha antingen under- eller överkapacitet för att betraktas som feldimensionerat. Alltså att minst en av de två översta situationerna är uppfyllda.

Då ser vi att över 90% av våra miljörum är feldimensionerade idag. Med hjälp av datainsamling kan vi alltså hitta felaktig dimensionering i nära på alla miljörum vi analyserar.

Med tanke på utvecklingen vi ser inom förpackningsindustrin, där insamling av pappers- och plastförpackningar har ökat med ca hundra procent det senaste decenniet, då kan man konstatera att det framförallt är en fråga om “timing”. Kanske har dessa miljörum varit korrekt dimensionerade en gång i tiden, men inte längre.

Med den förändringstakt vi ser idag, kommer allt som är rätt nu sannolikt vara fel om 5 år.

Så Guran, du hade rätt för några år sedan, men:

“Att ha rätt avfallskostnad är en färskvara” 

Nytt djungelordspråk

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)