Verksamhetsutveckling baserad på data

Fördelar

En datadriven, lättillgänglig men djup insikt kring avfallsflöden för hållbart verksamhetsarbete.

Bintel BRAIN är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Engagera dina användare i insamlingen av avfall. Användaren bestämmer när kärlet ska tömmas genom ett enkelt ‘swipe’.

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder. Automatiskt enkelt!

Applikationer

Här kan du läsa om vårt breda utbud av applikationer och användningsområden som våra enheter är kompatibla med.

Relaterade artiklar

Här kan du läsa om relaterade artiklar i ämnet, för ökat lärande och inspiration.