5 steg till att bli en mer datadriven verksamhet

Den väldiga utvecklingen av ny teknik och nya funktioner under de senaste åren, har möjliggjort att både små och medelstora företag kan förvandlas till datadrivna bolag. Allt i syfte att blir effektivare, bättre och miljövänligare.

Privata Återvinnings­företag

Med datadrivna lösningar skapar ni flexibilitet i er organisation och kan erbjuda ett högre värde med större trygghet åt era kunder. Ta steget och låt digitaliseringen forma era tjänster, inte endast magkänslan.

Kommunal renhållning

Staden eller kommunen, betraktas av många som motorn när det gäller utveckling av avfallsbranschen. En utveckling med miljön i förarsätet, men med ekonomin i passagerarsätet. Båda med stark åsikt om bästa vägen framåt. Kan dina mål inte komma överens?

Bygg, Skrot & Metall

Denna applikation blir ofta bortglömd när det gäller digitalisering. Applikationen är svår att adressera om man är fast i det klassiska angreppssättet: Mät och töm vid viss nivå. Detta då avfallet ofta är stort, spretigt och svårmätt – samtidigt som behållarna ofta roteras och skiftar plats. Detta ställer högre krav på systemet än i många andra applikationer. Vi gillar det.

Trädgårdskärl

Visserligen följer naturen sitt schema, men det är inte “varannan onsdag kl 16:30” som gäller. Om du har en trädgård så inser du vilka variationer i behov som föreligger när det gäller trädgårdsavfall. Denna variation, kopplat till fasta scheman, innebär utmaningar för alla inblandade i form av tömning av ibland tomma kärl och ibland överfulla, och för tunga, kärl.
Detta gör att denna applikation kan ha intressanta uppsidor när det gäller digitalisering.

Villakärl

Allt runt omkring i vårt samhälle är uppbyggt för att passa invånarnas behov och schema. Allt är play och on-demand, men så är det sällan i avfallsbranschen. Digitalisering av denna applikation handlar om att möta med varje persons behov, och utifrån detta få färre tömningar och framförallt bättre sortering. Och kanske även ett annat konsumptionsmönster?

NSR Trädgårdsavfall

Att behovsstyra tömning av villakärl väcker många känslor. Transporter, tömningsmetod och effektivitet diskuteras. Samtidigt är hela världen formad efter människans behov, TV-tablåer är historia och allt i livet är “play”. Var står då avfallstransporterna i denna storm?

Vestforbrænding

Fastighetsnära insamling är något som de flesta har en åsikt om. Om man sedan kastar sig ut i det okända, och börjar datastyra insamlingen, då finns det nog lika många åsikter som användare.

Öppen data, API och Integrationer

Ni som kund äger er data i Bintels tjänst. Detta innebär att ni äger informationen och kan välja vilka interna och externa intressenter som får ta del av er data. Data kan delas genom olika typer av integrationer. Vilka är aktuella, och när skall det göras?