3 tips för att effektivt komma igång med datadriven insamling

Vi på Bintel har några av världens största installationer av sensorer för datadriven avfallsinsamling på vårt samvete. Vid upptrampande av ny mark, så går man tyvärr i många fällor och får lära sig den hårda vägen. Här kommer några tips till er som står i begrepp att börja använda data för att bli bättre. Förhoppningsvis hjälper de er att runda de värsta fallgroparna.

5 steg till att bli en mer datadriven verksamhet

Den väldiga utvecklingen av ny teknik och nya funktioner under de senaste åren, har möjliggjort att både små och medelstora företag kan förvandlas till datadrivna bolag. Allt i syfte att blir effektivare, bättre och miljövänligare.

Privata återvinnings­företag

Återvinningsföretag tömmer smarta avfallskärl i sopbil

Med datadrivna lösningar skapar ni flexibilitet i er organisation och kan erbjuda ett högre värde med större trygghet åt era kunders återvinningsföretag. Ta steget och låt digitaliseringen forma era tjänster, inte endast magkänslan.

Kommunal renhållning

Sophanterare tömmer smarta avfallskärl som skickar signal när de behöver tömmasi sopbil

Staden eller kommunen, betraktas av många som motorn när det gäller utveckling av avfallsbranschen. En utveckling med miljön i förarsätet, men med ekonomin i passagerarsätet. Båda med stark åsikt om bästa vägen framåt. Kan dina mål inte komma överens?

Bygg, Skrot & Metall

Sorteringskärl med metallavfall och skrotavfall som med hjälp av Bintels slider skickar signal

Bygg, skrot och metall blir ofta bortglömd när det gäller digitalisering. Applikationen är svår att adressera om man är fast i det klassiska angreppssättet: Mät och töm vid viss nivå. Detta då avfallet ofta är stort, spretigt och svårmätt – samtidigt som behållarna ofta roteras och skiftar plats. Detta ställer högre krav på systemet än i många andra applikationer. Vi gillar det.

Trädgårdskärl

Smarta trädgårdskärl som skickar signal

Visserligen följer naturen sitt schema, men det är inte “varannan onsdag kl 16:30” som gäller. Om du har en trädgård så inser du vilka variationer i behov som föreligger när det gäller trädgårdsavfall. Denna variation, kopplat till fasta scheman, innebär utmaningar för alla inblandade i form av tömning av ibland tomma kärl och ibland överfulla, och för tunga, kärl.
Detta gör att denna applikation kan ha intressanta fördelar när det gäller digitalisering.

Villakärl

Villakärl sänder signal vid behov av tömning med Bintel slider

Allt i vårt samhälle är uppbyggt för att passa invånarnas behov och schema. Allt är play och on-demand, men så är det sällan i avfallsbranschen. Digitalisering av villakärl handlar om att möta med varje persons behov, och utifrån detta få färre tömningar och framförallt bättre sortering. Och kanske även ett annat konsumtionsmönster?

NSR Trädgårdsavfall

Trädgårdsvfall sänder signal för att behovsstyra tömning av villakärl

Att behovsstyra tömning av villakärl väcker många känslor. Transporter, tömningsmetod och effektivitet diskuteras. Samtidigt är hela världen formad efter människans behov, TV-tablåer är historia och allt i livet är “play”. Var står då avfallstransporterna i denna storm?

Vestforbrænding

Sopkärl för villavfall

Fastighetsnära insamling är något som de flesta har en åsikt om. Om man sedan kastar sig ut i det okända, och börjar datastyra insamlingen, då finns det nog lika många åsikter som användare.