SSAM – Miljörum

I avfallsbranschen pratas det mycket om digitalisering. Diskussionerna berör oftast besparingar, miljöeffekter, transporter och sensorer. Sällan nämns den utmaning som ligger i övergången från analog verksamhet till digital – ett område Bintel upparbetat stor expertis inom och som vi gärna delar med oss av.

5 steg till att bli en mer datadriven verksamhet

Den väldiga utvecklingen av ny teknik och nya funktioner under de senaste åren, har möjliggjort att både små och medelstora företag kan förvandlas till datadrivna bolag. Allt i syfte att blir effektivare, bättre och miljövänligare.

Höganäshem

Höganäshem är ett bostadsbolag med utmaningar som säkert känns igen i de flesta kommuner. Höganäshem och de boende upplever inte att miljörummen fungerar tillfredsställande, något som uppmärksammas i Höganäshems utvärderingar. Samtidigt vill bostadsbolaget få en förståelse för vilka insatser som krävs för att höja nivån och vad man kan göra för att påverka avfallsrelaterade kostnader. Vad ger effekt och vad gör det inte?

Fastighets­ägare

Som fastighetsägare kan det vara en utmaning att förstå hur man kan förbättra avfallshanteringen för sina hyresgäster, samt vad man kan göra för att påverka sina avfallsrelaterade kostnader. Vilka insatser ger effekt och var finns möjligheter till besparingar? Man saknar data för att förstå var insatser skall göras och data för att utvärdera insatserna.

Papperskorg

Är din insamling från papperskorgar tillräckligt smart?
Tillsammans kan vi skapa en datadriven insamling som reducerar insamlingskostnader och nedskräpning i din stad.

Underjords­behållare

Denna breda grupp av behållare har en sak gemensamt: data har en enorm inverkan och projekt räknas snabbt hem.
Oavsett om du har mark- eller underjordsbehållare, bottentömmande eller med säck, så är tömningen relaterad till höga kostnader och störande trafik. Något datadrivna insikter kan reducera.

Miljörum

De flesta har väl mötts av ett miljörum som inte helt levt upp till förväntningarna. Det finns dock en väg mot mindre restavfall och nedskräpning! Bintels koncept och lösningar skapar nöjdare hyresgäster, sänker kostnader och minskar samtidigt fastighetens miljöpåverkan.

Öppen data, API och Integrationer

Ni som kund äger er data i Bintels tjänst. Detta innebär att ni äger informationen och kan välja vilka interna och externa intressenter som får ta del av er data. Data kan delas genom olika typer av integrationer. Vilka är aktuella, och när skall det göras?