Längs med strandpromenaden

En av de vanligaste applikationerna att övervaka, och samla in data ifrån, är underjordsbehållare. Tömning av dessa är dyrt och det upplevs ofta som störande för de boende och besökande i det aktuella området. Helt enkelt en tömning man vill göra så sällan som bara möjligt.

SSAM – Miljörum

I avfallsbranschen pratas det mycket om digitalisering. Diskussionerna berör oftast besparingar, miljöeffekter, transporter och sensorer. Sällan nämns den utmaning som ligger i övergången från analog verksamhet till digital – ett område Bintel upparbetat stor expertis inom och som vi gärna delar med oss av.

5 steg till att bli en mer datadriven verksamhet

Den väldiga utvecklingen av ny teknik och nya funktioner under de senaste åren, har möjliggjort att både små och medelstora företag kan förvandlas till datadrivna bolag. Allt i syfte att blir effektivare, bättre och miljövänligare.

Höganäshem

Höganäshem är ett bostadsbolag med utmaningar som säkert känns igen i de flesta kommuner. Höganäshem och de boende upplever inte att miljörummen fungerar tillfredsställande, något som uppmärksammas i Höganäshems utvärderingar. Samtidigt vill bostadsbolaget få en förståelse för vilka insatser som krävs för att höja nivån och vad man kan göra för att påverka avfallsrelaterade kostnader. Vad ger effekt och vad gör det inte?

Kommunal renhållning

Staden eller kommunen, betraktas av många som motorn när det gäller utveckling av avfallsbranschen. En utveckling med miljön i förarsätet, men med ekonomin i passagerarsätet. Båda med stark åsikt om bästa vägen framåt. Kan dina mål inte komma överens?

Papperskorg

Är din insamling från papperskorgar tillräckligt smart?
Tillsammans kan vi skapa en datadriven insamling som reducerar insamlingskostnader och nedskräpning i din stad.

Container

Få applikationer visa så stor bredd gällande användning. Vi talar inte bara då om stor variationen i tömningseffektivitet, utan även andra utmaningar som stor geografisk spridning mellan behållarna och flöden med roterande behållare.
Oavsett vilken typ av container du har, och hur du använder den, så har Bintel sannolikt tänkt igen hur detta kan digitaliseras och effektiviseras. Om inte, då lär vi oss gärna något nytt, och löser ert problem tillsammans med er.

Underjords­behållare

Denna breda grupp av behållare har en sak gemensamt: data har en enorm inverkan och projekt räknas snabbt hem.
Oavsett om du har mark- eller underjordsbehållare, bottentömmande eller med säck, så är tömningen relaterad till höga kostnader och störande trafik. Något datadrivna insikter kan reducera.

Miljörum

De flesta har väl mötts av ett miljörum som inte helt levt upp till förväntningarna. Det finns dock en väg mot mindre restavfall och nedskräpning! Bintels koncept och lösningar skapar nöjdare hyresgäster, sänker kostnader och minskar samtidigt fastighetens miljöpåverkan.