Vad är ert mål gällande restavfall, och hur skall ni nå det?

Alla kommuner i Sverige har sannolikt ett konkret mål gällande att de skall reducera mängden restavfall. Detta fokus är ju glädjande, men mer oroande är osäkerheten kring hur man skall nå sina mål. Höganäs kommun har satt upp det tuffa målet att nå 100 kg restavfall per höganäsare och år per 2024.

Nyhet: Nu kör vi igång, 1400 kärl töms behovsstyrt!

Den 25 april är det dags att sjösätta pilotprojektet ”Smarta sopkärl”, som är ett samarbete mellan SSAM, Green Tech-bolaget Bintel och Prezero inom ramen för Växjö kommuns innovationsprojekt Diaccess. Det berör 238 fastighetsägare och 7 894 invånare i norra Växjö och syftet är att på sikt effektivisera tömningen, optimera sopbilarnas turer och därmed minska klimatavtrycket.

Avfallskostnader

Hur hanterar ni 10 x högre avfalls­kostnader? Läs mer Tävla om en gratis installation Vi på Bintel vet vad data kan göra för avfallshanteringen i ett fastighetsbolag. Vi är också säkra på att när man förstått värdet av data, kommer man vilja investera mer i detta. Därför erbjuder vi nu alla fastighetsbolag möjligheten att tävla […]

Nyhet: Nu blir alla miljörum i Höganäshem digitala

Miljörum med uppkopplad avfallshantering som sänder signal

Höganäs 23 mars 2022: Höganäshem satsar som första aktör i Sverige i full skala på att digitalisera sina samtliga miljörum. Genom ett samarbete med Bintel och NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, kommer totalt 40 miljörum och 550 kärl att förses med nivåmätande sensorer. Genom att följa hur snabbt de olika avfallsslagen fyller kärlen kan fysiska insatser i kombination med nivåmätning göras för att undvika överfulla kärl, nedskräpning och onödiga mängder restavfall.

3 tips för att effektivt komma igång med datadriven insamling

Vi på Bintel har några av världens största installationer av sensorer för datadriven avfallsinsamling på vårt samvete. Vid upptrampande av ny mark, så går man tyvärr i många fällor och får lära sig den hårda vägen. Här kommer några tips till er som står i begrepp att börja använda data för att bli bättre. Förhoppningsvis hjälper de er att runda de värsta fallgroparna.

Vad ska avfallshanteringen i ett miljörum kosta?

Miljörum med uppkopplad avfallshantering som sänder signal

Ett nyckeltal vi använder i Bintels projekt tillsammans med fastighetsbolag är avfallskostnad / lägenhet.
Ett mål, vi ofta ser, är att hamna på årskostnad för avfallshantering på 1200 kr/lgh eller lägre. Hur ligger ert bostadsbolag till där, och hur säkrar ni att ni har rätt kostnader när insamlingen snart utökas i ert bestånd?

Flerbostadsområde utrustat med underjordsbehållare

Har ni precis samma problem som alla andra?
I ett flerbostadsområde beläget utanför Helsingborgs stadskärna, ett normalt område, med ganska normal avfallshantering, upplever man de vanliga utmaningarna.

SSAM – Miljörum

I avfallsbranschen pratas det mycket om digitalisering. Diskussionerna berör oftast besparingar, miljöeffekter, transporter och sensorer. Sällan nämns den utmaning som ligger i övergången från analog verksamhet till digital – ett område Bintel upparbetat stor expertis inom och som vi gärna delar med oss av.