Sopkorgar i Rinkeby-Kista

Nedanför Kistahöjden ligger ett flertal parker och aktivitetsområden med ett stort genomflöde av människor. Avfallsmängden genererad i området är kraftigt säsongs- och väderstyrd, och det är komplicerat att få ett grepp om hur man säkerställer att tömning av sopkorgar görs i rätt tid. Med Bintels lösning gjordes 85% färre tömningar.

Tåget har avgått mot en hållbar framtid – har du löst biljett?

Även om jordens rotationshastighet avtar, verkar allt omkring oss snurra allt snabbare. Vi upplever exponentiell ökning inom allt från befolkningsmängd och dess avfallsgenerering, till samlade datamängder runt omkring oss. Belastningen på jorden är ohållbar och vi står inför en period där vi måste agera och förändras.
Mitt i denna turbulens står avfallsbranschen.

Hur påverkar avfallstaxan sorteringen?

Tack för intressanta diskussioner vid årets andra digitala SUB100-träff, där vi lät två helt olika ämnen förenas i en ny intressant legering: Taxesättning och digitalisering.

Nyhet: Digital satsning i miljörum

I ett samarbete mellan Mölndalsbostäder, Bintel och Mölndals stad kommer man att mäta avfallsnivåerna i ett tjugotal miljörum hos Mölndalsbostäder. Pilotprojektet ska pågå under två år och syftet är att ta fram en ”best practice” för avfallshantering i miljörum.

Insikter gällande avfallsinsamling och big data

Vid större datainsamlande installationer i avfallsbranschen har man ofta utgångspunkten att man skall styra sopbilen och effektivisera denna del av verksamheten. Det branschen nu inser är att det finns många andra insikter från data, som ibland är ännu mer spännande och med större potential än själva insamlingslogistiken.

Vad är ert mål gällande restavfall, och hur skall ni nå det?

Alla kommuner i Sverige har sannolikt ett konkret mål gällande att de skall reducera mängden restavfall. Detta fokus är ju glädjande, men mer oroande är osäkerheten kring hur man skall nå sina mål. Höganäs kommun har satt upp det tuffa målet att nå 100 kg restavfall per höganäsare och år per 2024.

Nyhet: Nu kör vi igång, 1400 kärl töms behovsstyrt!

Den 25 april är det dags att sjösätta pilotprojektet ”Smarta sopkärl”, som är ett samarbete mellan SSAM, Green Tech-bolaget Bintel och Prezero inom ramen för Växjö kommuns innovationsprojekt Diaccess. Det berör 238 fastighetsägare och 7 894 invånare i norra Växjö och syftet är att på sikt effektivisera tömningen, optimera sopbilarnas turer och därmed minska klimatavtrycket.

Avfallskostnader

Hur hanterar ni 10 x högre avfalls­kostnader? Läs mer Tävla om en gratis installation Vi på Bintel vet vad data kan göra för avfallshanteringen i ett fastighetsbolag. Vi är också säkra på att när man förstått värdet av data, kommer man vilja investera mer i detta. Därför erbjuder vi nu alla fastighetsbolag möjligheten att tävla […]