Förbättrad avfallshantering i socioekonomiskt utsatta områden

Måste sorteringsgraden vara kopplat till antalet högskolepoäng i ett område, eller antalet nollor i lönekuvertet?
Förbo har tagit tag i saken och motbevisar dessa eviga sanningar i branschen. Samtidigt som man med Bintels lösning sparat 35% av restavfallskostnaderna i ett nafs.

En miljon skäl att öka sorteringen i Mölndal!

Vår planet har begränsade resurser. Detta borde räcka som skäl för de flesta att satsa på ökad källsortering och återbruk. Mölndalsbostäder har hittat ytterligare en miljon skäl att öka sorteringen, vilket man nu gör tillsammans med Bintel och tekniska förvaltningen i Mölndal.
Läs hur bostadsbolaget sparar 1MSEK årligen med datadriven avfallshantering, och steg för steg börjar vrida om till en ökad sorteringsgrad.

212% increase in order intake compared to last year

6 Oct 2023: Bintel has achieved major success in the last three quarters of order intake (Q1-Q3-2023). An incredible increase of 212% compared to the same period last year. It all stems from dedication and hard work of our entire team. We are proud to announce that we have reached an all-time high in sales.

Syntax Error i miljöbranschen?

Om 3% av miljörummen, på en normal rutt, förbättrar sin sophantering till “Bintelstandard” – då motsvarar det en minskad miljöbelastning motsvarande klimateffekten av utsläppen från hela sopbilens rutt.

Tiden för att arbeta smartare är nu!

I våra projekt ser vi omedelbara besparingar för bostadsbolag på 20-30% av avfallskostnaderna. Varje gång! Hur många tjänster motsvarar det för ert bostadsbolag och har ni råd att inte prioritera avfallsfrågan?

Bintel Brain™ snakker dansk!

Danska kommuner producerar mest avfall per capita i hela EU, ca dubbelt så mycket som våra svenska kommuner. Vi ställer oss frågan; Kan man även kapa 20% av det danska restavfallet med Bintels beprövade lösning?

Nyhet: Innovationsprojektet ”Smarta sopkärl” gav resultat över förväntan

Lund 22 mars 2023: En ny era för avfallshantering har inletts med innovationsprojektet ”Smarta sopkärl”. Det 18 månader långa pilotprojektet är nu avslutat och de uppsatta målen har uppnåtts med råge. Dessutom har man kunnat konstatera att den AI-teknik som legat till grund för projektet fungerar att använda i verklig drift.

Nyhet: Bintel stänger ny investeringsrunda

Lund 9 mars 2023: Som impact-bolaget vi är tog vi in en ny investeringsrunda på 14 miljoner för att skala upp vår verksamhet gällande smarta digitala lösningar för avfallsbranschen. Bland investerarna syns Almi Invest Greentech samt EIT (Europeiska institutet för innovation och teknik).

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)